Kutsume Sind ülesse panustama ühingu tegevustesse, et saaksime korraldada infopäevi, tugigruppide kohtumisi, koostada ja levitada infomaterjale, viia läbi meediakampaaniaid ja võimaldada osalemine rahvusvahelise koostöö edendamisel. Ühingu üks suurematest eesmärkidest on laiema avalikkuse teavitamine NF-ist ja seda teeme kõige paremini jõude ühendades.